Přihláška

On-line vyplnění přihlášky

Příští běh výcviku budeme předběžně otvírat na podzim roku 2022.

Zde můžete elektronicky vyplnit předběžnou přihlášku na pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, který odpovídá standardům Evropské asociace pro kognitivně behaviorální terapii (EABCT) a je schválen schvalovací komisí při České psychoterapeutické společností ČLS JEP jako komplexní výcvikový program pro zdravotnictví.

 


 

 

 

Rozhodnutí o akreditaci: