Přihláška

On-line vyplnění přihlášky

Příští běh výcviku budeme nejspíše otvírat v průběhu roku 2025.

Níže můžete elektronicky vyplnit předběžnou přihlášku na pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, který odpovídá standardům Evropské asociace pro kognitivně behaviorální terapii (EABCT) a je schválen schvalovací komisí při IPVZ jako komplexní výcvikový program pro zdravotnictví.

Předpokládáme, že nová skupina začne na podzim roku 2025. Pokud vyplníte přihlášku níže, ozveme se vám  cca půl roku před plánovaným začátkem s dalšími informacemi.