12. Přihláška do ČSKBT

Zpět

ČESKÁ SPOLEČNOST KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

Člen Evropské asociace behaviorální a kognitivní terapie.

Adresa: prim. MUDr. Petr MOŽNÝ, ředitel Psychiatrické nemocnice, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž, e-mail: reditel@plkm.cz

PŘIHLÁŠKA

ke členství

Jméno a příjmení:                                                        Tituly:

Pracoviště:

Kontaktní adresa:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Přihlašuji se za člena České společnosti kognitivně behaviorální terapie.

Datum:

Zpět