11. Dotazník životní historie

Zpět

DOTAZNÍK ŽIVOTNÍ HISTORIE

CO NEJÚPLNĚJŠÍM VYPLNĚNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH ÚDAJŮ NÁM POMŮŽETE ZÍSKAT UCELENÝ OBRAZ SVÉ ŽIVOTNÍ HISTORIE. TA SE MŮŽE VZTAHOVAT K VAŠIM SOUČASNÝM POTÍŽÍM. VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU PŘÍSNĚ DŮVĚRNÉ A NEBUDOU ZVEŘEJNĚNY BEZ VAŠEHO SOUHLASU.

POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU NEBUDETE CHTÍT ODPOVĚDĚT, PROSÍM PŘEŠKRTNĚTE JI.

 

Jméno:________________________________________________________________

Adresa:________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Telefon:_________________________________________________________________

Datum narození:________________ Věk:________ Povolání:______________________

Kdo vás doporučil?________________________________________________________

Jméno a adresa obvodního lékaře:_____________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Telefon: __________________

 

 

1                                                         HLAVNÍ PROBLÉMY

Popište vlastními slovy podstatu svého problému a délku jeho trvání:

 

 

 

 

Stručně popište, jak vaše problémy začaly a jak se až dosud vyvíjely:

 

 

 

 

 

Uveďte situace, v nichž se vaše problémy zhoršují nebo kterých se bojíte:

 

 

 

2                                             HLAVNÍ  PROBLÉMY – pokr.

Uveďte situace, v nichž se cítíte klidný a uvolněný:

 

 

Radil jste se již s někým o svých problémech? (např. s lékařem, psychologem, psychiatrem, sociální pracovnicí apod.?)

 

 

Trpíte nějakými zvláštními strachy nebo fobiemi? (Uveďte pět nejzávažnějších)

 

 

Kontrolujete některé věci více než jednou? (Uveďte které)

 

Míváte nepříjemné myšlenky, které se vám objevují v hlavě a kterých se nemůžete zbavit? (Prosím zakroužkujte)                         Nikdy      Občas     Často        Skoro pořád             Neustále

Z následujících výrazů zakroužkujte ty, které se vás týkají:

ÚZKOST                                 PERFEKCIONISMUS                          NECHUTENSTVÍ

POCIT NAPĚTÍ                        PEČLIVOST                                        NESPAVOST

POCIT PANIKY                    NEDOKÁŽU HODIT                       LÉKY MI POMÁHAJÍ

VĚCI ZA HLAVU                                ZVLÁDNOUT PROBLÉMY

ZÁVRATĚ                               PLACHOST PŘED LIDMI                    POCIT NEDOSTATEČNOSTI

MRAVENČENÍ V KON-      POCIT OSAMĚLOSTI                     NEDOKÁŽU NIC UDĚLAT

ČETINÁCH                                                                                        TAK, JAK SE TO MÁ

POCITY NA OMDLENÍ           NEDŮVĚŘUJI SI                                 POCITY VINY

TŘES                                       SNADNO SE ROZČILÍM                     NIC MĚ NEBAVÍ

BUŠENÍ SRDCE                      FINANČNÍ TĚŽKOSTI                         NESOUSTŘEDIVOST

STÁLÝ POCIT ÚNAVY           NEDOKÁŽU SE SPŘÁTELIT               ZAPOMĚTLIVOST

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE              NEDOKÁŽU SI UDRŽET               SEBEVRAŽEDNÉ

PŘÁTELE                                            MYŠLENKY

BOLESTI HLAVY                NEDOKÁŽU SE                               POCITY MÉNĚCENNOSTI

ROZHODNOUT

SEXUÁLNÍ PROBLÉMY    NEDOKÁŽU SI UDRŽET               POCIT DEPRESE

PRÁCI

NEDOKÁŽU SE UVOLNIT      ŠPATNÉ POMĚRY DOMA                  NOČNÍ MŮRY

NEMÁM RÁD VÍKENDY        NEMÁM RÁD PRÁZDNINY                POTÍŽE SE ŽALUDKEM

NADMĚRNĚ                                    PROBLÉMY S PAMĚTÍ      NADMĚRNĚ PIJI ALKOHOL

CTIŽÁDOSTIVÝ

 

Označte závažnost svých problémů na této škále:

Trochu mi vadí               Mírně závažné        Středně závažné     Velice závažné     Naprosto mě zneschopňují

 

3                                  HLAVNÍ PROBLÉMY – pokr.

Zakroužkujte ty z následujících pojmů, které se vás týkají:

Bezcenný – Neužitečný – „Nula“ – „Můj život nemá smysl“ – Nedostačující – Hloupý – Neschopný – Naivní – „Nic neudělám správně“ – Pocity viny – Zlý – Nemorální – Děsivé myšlenky – Nepřátelský – Plný nenávisti – Úzkostný – Přecitlivělý – Zbabělý – Neschopný se prosadit – Panikář – Agresivní – Ošklivý – Nudný – Nepřitažlivý – Odpudivý – Depresivní – Nemilovaný – Mající svou cenu – Nepochopený – Osamělý – neklidný – Zmatený – Nejistý – Schopný zvládnout konflikt – Soucitný – Přitažlivý – Sebejistý – Ohleduplný – Spolehlivý.

 

Napište, v čem čekáte že vám léčba pomůže:

 

 

 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ STAV

Vyjmenujte vážné nemoci, úrazy nebo operace, které jste prodělal do 12 let svého života:

 

 

Vyjmenujte vážné nemoci, úrazy nebo operace, které jste prodělal mezi 12 a 22 rokem života:

 

 

Vyjmenujte vážné nemoci, úrazy nebo operace, které jste prodělal po 22 roce svého života:

 

 

Kdy jste naposledy byl na lékařském vyšetření:

 

Pokud jste někdy navštívil psychiatra, napište kdy a proč a jak dlouho jste se léčil.

 

 

Napište prosím, jaké léky v současné době užíváte:

 

Jaký druh alkoholu nejčastěji pijete, jak často pijete alkohol a jaké množství vypijete za týden?

 

4                                                         RODINA

(Pokud nějaký člen vaší rodiny v nedávné době zemřel, napište prosím datum a příčinu).

MATKA: Jméno:_________________________ Věk:______ Povolání__________________

Zdravotní stav:

Charakterizujte stručně její povahu:

 

OTEC: Jméno:___________________________ Věk:______ Povolání:__________________

Zdravotní stav:

Charakterizujte stručně jeho povahu:

 

SOUROZENCI

Bratři: Jméno a věk:            _________________________________________________________

_________________________________________________________

Sestry: Jméno a věk:            _________________________________________________________

_________________________________________________________

 

Má někdo z vaší rodiny problém, který se podobá vašemu problému? (pokud ano, uveďte podrobnosti).

 

 

 

Má někdo z vaší rodiny některý z následujících problémů?

Nadměrné pití alkoholu – Epilepsie – Deprese – „Slabé nervy“ – Nebo něco jiného, co by mohlo být považováno za psychickou poruchu? (uveďte podrobnosti)

 

5                                                         OSOBNÍ ÚDAJE

Místo narození__________________________________________________

Výška____________       Váha_________________

Zatrhněte ty z následujících údajů, které se týkají vašeho dětství:

Normální porod                      Noční děsy                              Noční pomočování

Normální dítě                          Cumlání palce                         Kousání nehtů

Strachy                                   Náměsíčnictví                         Koktavost

Šťastné dětství                        Nešťastné dětství                     Jiné_____________

 

ŠKOLA

V kolika letech jste začal chodit do školy?___________________

V kolika letech jste ukončil školní vzdělání?_________________

Chodil jste do školy rád či nerad? (uveďte podrobnosti)

 

Měl jste ve škole nějaké problémy se spolužáky?

 

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? V jakém oboru?

 

ZAMĚSTNÁNÍ

Pokud jste zaměstnán, jak dlouho již pracujete ve svém současném zaměstnání?________

V jaké funkci?

Napište všechna svá dřívější zaměstnání a od kdy do kdy jste v nich setrval:

 

 

 

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY

Kde bydlíte? (zatrhněte odpovídající možnost)

Byt      Rodinný dům Ubytovna    Sociální ústav     Hotel     Jiné:______________

Kdo s vámi v současné době žije ve společné domácnosti? (vyjmenujte)

 

Jaké máte zájmy, koníčky, záliby?

 

Co děláte ve svém volném čase?

 

 

6                                                         MANŽELSTVÍ A RODINA

Zatrhněte váš současný stav:

svobodný/á      nesezdané soužití         ženatý/vdaná   rozvedený/á         ovdovělý/á    opakovaně ženatý/vdaná

Věk partnera/partnerky:_____ Zaměstnání: _______________________________________________

Jak dlouho již s partnerem/partnerkou žijete?______

V současné době je váš vztah s partnerem/partnerkou (zakroužkujte):

Velmi dobrý    Dobrý             Průměrný        Horší      Velmi špatný

Máte děti? (uveďte prosím jména a věk)

 

 

Máte s dětmi nějaké problémy, které vás trápí?

 

 

 

Pokud jste žena, odpovězte prosím na následující dotazy:

V kolika letech jste měla poprvé menstruaci?……

Máte v souvislosti s menstruací některou z těchto potíží?

bolesti / silné krvácení / krvácení mezi periodami / menses ovlivňují mou náladu  / nepravidelná

Informace o sexuálním životě (tuto část dotazníku vyplňujte jen pokud máte v této oblasti problémy)

Jaký byl postoj vašich rodičů k otázkám sexu? (např. zda jste se s ni­mi bavili o sexuálních problémech, zda vás o nich rodiče poučili apod.)

 

 

Jak a kdy jste získal(a) první informace o sexu?

 

Kdy jste si poprvé uvědomil(a) své sexuální impulsy/touhy?

V kolika letech u vás začala puberta?…..

V kolika letech jste poprvé masturboval(a)?…….

Pociťoval(a) jste někdy ve spojitosti s masturbací pocity viny nebo úzkost?

V kolika letech jste měl(a) poprvé pohlavní styk?………

Měl(a) jste někdy nějaké pocity viny nebo úzkosti v souvislosti s pohlavním stykem?

Je pro vás váš současný pohlavní život uspokojivý? (pokud ne, napište proč)

 

Pokud jste prožil(a) nějakou nepříjemnou či jinak pro vás významnou sexuální zkušenost, napište jakou:

 

 

Zpět