06. KBT vyšetření

Zpět

behaviorální vyšetření
(ASSESSMENT)

 

ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ

 

Struktura úvodního rozhovoru:

 

 1. ÚVOD: Uvítání, představení se, vysvětlení účelu rozhovoru, čas k dispozici.

 

 1. POPIS PROBLÉMŮ A SYMPTOMŮ:

– Příznaky a životní problémy

– Počátek/vývoj/kontext poruchy

– Spouštěče, myšlenky, emoce, tělesné reakce, chování

– Poslední případ výrazných obtíží

– Kdy, kde, jak, jak často, s kým, s kým ne

– Modifikující faktory

– Vyhýbání, zabezpečování, ujišťování

– Následky bezprostřední a dlouhodobé

– Pocity beznaděje/sebevražedné myšlenky

– Předchozí léčba

 

 1. SEZNAM HLAVNÍCH ŽIVOTNÍCH PROBLÉMŮ

 

 1. STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÝCH CÍLŮ TERAPIE

 

 1. POUČENÍ PACIENTA O JEHO PORUŠE A O SMYSLU A POSTUPU TERAPIE

– Praktické podrobnosti

– Bludný kruh automatických myšlenek, emocí, chování a tělesných příznaků

 

 1. ZAHÁJENÍ TERAPIE – SPOLEČNÉ ZPRACOVÁNÍ MALÉHO ÚKOLU:

– Konkrétní: zvolení prvního problému, na nějž se terapie zaměří

– Obecné: pacient zakusí, jakým stylem KBT probíhá

 

 1. ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU:

-Jednoduchý, aby ho pacient zvládl.

 

 1. ZPĚTNÁ VAZBA A DOHODA O DALŠÍM SEZENÍ.

__________________________________________________________________

OBECNÉ CÍLE ORIENTAČNÍHO VYŠETŘENÍ:

 • Navázat vztah
 • Vzbudit pocit naděje
 • Umožnit pacientovi, aby porozuměl teoretickému modelu poruchy
 • Prověřit spolupráci pacienta s terapeutem v praxi

 

Zpět