03. Rozvrh

Zpět

ROZVRH – kurz KBT

                                                                                        SKUPINA   17    STUDIJNÍ BLOK I.

Skupinový učitel: PhDr. Pavel Král, Ph.D.

DATUM 9:00-9:45 10:00 – 10:45 11:00 – 11:45 12:00 – 12:45 13:45 – 14:30 14:45 – 15:30 15:45 – 16:30  

16:45 – 17:30

 

pondělí

11.1.21

Zahájení kurzu, projekt výcviku v KBT

 

J.Zbytovský, P.Král

Kontrakt účastníka výcviku a  IKBT

J.Zbytovský, P.Král

Teoretická východiska KBT

P.Král

KBT assessment a vedení dokumentace

J. Zbytovský, P.Král

úterý

12.1.21

KBT assessment, nácviky

J. Zbytovský, P.Král

Terapeutický vztah v KBT

J.Zbytovský

KBT assessment

J. Zbytovský, P.Král

Závěr a reflexe prvních dvou dnů

J. Zbytovský, P.Král

pondělí

1.2.21

Online komunita a skupinové aktivity KBT assessment, nácviky
pondělí

15.2.21

Online komunita a skupinové aktivity KBT assessment, nácviky  
pondělí

1.3.21

KBT assessment – nácviky

 

Závěr a reflexe prvního výcvikového bloku

 

IKBT, z.s.           PhDr. Pavel Král, PhD. – vedoucí výcvikového kurzu                                       MUDr. Jan Zbytovský –  odborný garant výcvikového kurzu

Zpět