02. Supervizoři

Zpět

ŽIVOTOPIS.

 

MUDr. Jan ZBYTOVSKÝ

Adresa pracoviště: Soukromá ordinace pro psychiatrii a sexuologii, K Sokolovně 309, 503 41 Hradec Králové 7

tel.: 495 217 328, mobil: 603 23 39 23, e-mail: zbytovord@gmail.com

 

Odborné a profesní školení:

1968 – promoce na Lékařské fakultě UK v Praze.

1971 –  atestace z psychiatrie

1980 – atestace z lékařské sexuologie

1998 – atestace z psychoterapie

1970-73 – Psychoterapeutická výcviková komunita SUR Praha

1973-76 – psychoterapeutické kurzy ve skupinové psychoterapii, autogenním tréninku a hypnóze – prof. S.Kratochvíl, Kroměříž.

1991-93 – výcvik v kognitivně behaviorální terapii

 

Zahraniční studia a stáže:

1967 – psychiatrická klinika Lékařské fakulty University Uppsala (Švédsko)

1979 – semestrální pobyt na Psychiatrické klinice, Sexuologickém oddělení a sexuologické laboratoři Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty University v Kodani (Dánsko)

1988 – stáž na Sexuologickém oddělení a Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty University v Kodani (Dánsko)

1995 – psychoterapeutické workshopy v Anglii – prof. A.T.Beck, prof. K.Gourney, prof. Dryden.

Zaměstnání a profesní aktivity:

1968-74 Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, sek. lékař, pak vedoucí lékař oddělení 1974 – 2003 Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, funkce: vedoucí lékař oddělení, vedoucí sexuologické ordinace, krajský sexuolog Východočeského kraje.

1974-2003 Karlova Univerzita Praha  Lékařská fakulta Hradec Králové, funkce: odborný asistent, výuka předmětů: psychiatrie, lékařské psychologie, lékařské etika, psychoterapie, lékařská sexuologie.

2003 – dosud – Karlova Univerzita Lékařská fakulta Hr. Králové, externí lektor, výuka psychoterapie a lékařské sexuologie.

2009 – dosud – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, externí lektor, výuka soudní psychiatrie a sexuologie

1974- dosud,  soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví  psychiatrie a sexuologie. 1993-97 – jednatel Institutu kognitivně behaviorální terapie (IKBT), který organizuje akreditované výcvikové postgraduální kurzy v kognitivně behaviorální terapii (KBT) v České republice.

1997 – dosud, výkonný ředitel Institutu kognitivně behaviorální terapie (IKBT) Hradec Králové, poslední reakreditace výcvikových postgraduálních kurzů v KBT – podzim 2012 od

České psychoterapeutické společnosti pro zdravotnictví.

Od r. 1993 aktivita v oblasti individuálního koučování a koučování managementu.

 

Členství a funkce v odborných společnostech:

Člen České lékařské společnosti JEP, České lékařské komory,

Psychiatrické společnosti, Sexuologické společnosti, Společnosti pro biologickou psychiatrii, České společnosti kognitivně behaviorální terapie, České psychoterapeutické společnosti.

Funkce v odborných společnostech:

 

Členství ve výboru Společnosti pro biologickou psychiatrii (v minulosti viceprezident, pak člen výboru),

Členství ve výboru České společnosti kognitivně behaviorální terapie (v minulosti odpovědný za postgraduální vzdělávání v KBT, pak člen výboru,  nyní předseda revizní komise). Od r. 1993 člen vědecké rady České lékařské komory v Hradci Králové  pro obor sexuologie. Aktuálně člen komise Ministerstva zdravotnictví pro akreditace v oboru sexuologie.

 

 

Členství v jiných společenských organizacích:

Rotary International – Rotary club Hradec Králové od r. 1992 –dosud. 1995-96 – ve funkci viceprezidenta, 1996-97 ve funkci prezidenta Nikdy nebyl a není členem žádné politické strany.

 

Publikační činnost:

Publikoval od r. 1971 na 60 odborných publikací v odborných časopisech z oboru psychiatrie, psychoterapie a sexuologie.

Knižní publikace: autorská spoluúčast  v monografii Psychické poruchy a jejich terapie, 2004                                                                v monografii Kognitivně behaviorální terapie, 2007

 

Od r. 1990 – dosud, pravidelné relace v Českém rozhlasu Hradec Králové a Praha na téma psychoterapeutického a sexuologického  poradenství

Od r. 1990 příležitostná spoluúčast na televizních pořadech s touto tématikou.

 

 

MUDr. Miroslav Novotný-profesní životopis

 

Tel: 777 775 557 , novotnymudr.jesenik@gmail.com

 

Narozen 7. března 1951 v Olomouci. V roce 1976 promoval na fakultě všeobecného lékařství UP v Olomouci. Od 1.8.1976 do 31.8.1979 pracoval jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice v Olomouci, od 1.9.1979 do 31.8.1983  ordinář pro alkoholismus a jiné toxikománie na OÚNZ ve Vsetíně. V roce 1983 složil druhou atestaci z psychiatrie. V letech 1983 – 85 pracoval jako pedopsychiatr, odborný lékař manželské poradny a konziliář okresní nemocnice, v OÚNZ  Nový Jičín. V roce 1985 získal konkursem místo primáře psychiatrického oddělení  Československých státních lázní v Jeseníku. Do roku 1992 pracoval v uvedené funkci   v Sanatoriu Priessnitz.Od roku 1993 zahájil privátní psychiatrickou  praxi, která funguje pod názvem Centrum duševního zdraví Jeseník + Šumperk.V letech 1995 až 2000 působil souběžně jako manželský terapeut v rodinné poradně Jeseník, kterou také založil.V privátní praxi sdružuje a zaměstnává 4 psychiatry, 6 psychologů, jednoho speciálního pedagoga  3 SZP a  jednu  EEG  laborantku mimo to založil a  pracoval 8 let  jako výkonný předseda občanského sdružení „Zahrada 2000“, které se  věnuje sociorehabilitaci duševních poruch formou denního sanatoria.Vychoval 3 psychiatry  k atestaci II. stupně a k atestaci ze  systematické psychoterapie .Jsme akreditované školicí pracoviště IPVZ  pro

psychiatrii a pro psychologii k postgraduálnímu  atestačnímu vzdělávání- Vzdělání:

 • 1979 – atestace I. stupně z psychiatrie,
 • 1980 – soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie
 • 1983 – atestace II. stupně z psychiatrie
 • 1991 – atestace z psychiatrické rehabilitace
 • 1999 – atestace ze systematické  psychoterapie
 • 2005 – supervizor Českého institutu pro supervizi v integrované psychoterapii
 • 2007- funkční specializace  v EEG diagnostice dospělých
 • 2010 Supervizor KBT Institutu  Odyssea /Prof Praško/ Psychoterapeutické výcviky:
 • v dynamické psychoterapii (1980 – 14 dnů prim. MUDr. Strossová PL Opava ve skupinové psychoterapii psychóz),
 • 1986 Praha-Horní Palata, 2měsíční výcvik ve skupinové psychoterapii neuróz, prim. MUDr. Z. Mrázek, PhDr. H. Junová,
 • 1987 Spolupráce v psychoterapeutickém týmu ILF Brno-týdenní videotrénink(prof

Bouchal, doc.Kratochvíl, primStrosová, prof Mojmír Svoboda)

 • 1988-1993 – 5 letý výcvik SUR, MUDr. PhDr. Kamil Kalina, PhDr. Helena Klímová, MUDr. František Žahourek, PhDr. Vyhnánková,
 • 1994-1996 v Kognitivně-behaviorální terapii (MUDr. Zbytovský, PhDr. Kaněrová) – 1995 + 2000 v Hypnóze, bdělých sugescích a autogenním tréninku

(prof. PhDr. Kratochvíl, PhDr. Turbová)

 • v EEG-biofeedbacku (2000, PhDr. Tyl, prof. MUDr. Faber, prim. MUDr. Petránek, prof. Dr. Sterman, von Hilsheimer,prof Thompson,prof.Lubar,prof.Moss,prof Gewirz),
 • v Integrované supervizi (2005, doc. PhDr. Kožnar, PhDr. Henková, MUDr. Pfeifer)

Od roku 2001 vyučuje jako lektor v Institutu kognitivně-behaviorální terapie (Zbytovský),  Od roku 2004 vyučuje jako lektor v EEG  Biofeedback institutu Praha,(Tyl,Faber)

Od r. 2005 lektor nadace „Promyk Solnca“  Wroclav, Polsko pro EEG –Biofeedback,

Od r. 2005 lektor ABC institutu kognitivně-behaviorální psychoterapie Slovensko PhDr. M. Šlepecký.PhD.

Od r. 2006 lektor mezinárodního institutu v Kognitivně-behaviorální psychoterapii „Odyssea“

(prof.MUDr. Ján Praško CSc.,prim MUDr. Petr Možný)

Od r. 2010 vyučující supervizor  KBT supervizního institutu  „Odyssea“

(Praško,Šlepecký,Novotný,Vyskočilová)

1999 Trenér alpského lyžování, licence C –

 

Psychoterapeutická praxe:

1986-1990- Vedoucí  skupinový psychoterapeut ČSL Jeseník pro léčbu neuróz,otevřené psychoterapeutické skupiny 5x týdně  2 hodiny  od 15 ledna  do 15 12. každým  rokem Supervidováno PhDr .Oldřichem Matouškem CSc.  DS Horní Palata  a PhDr.Miroslavem

Hofírkem Manželská poradna Sokolov.

Psychoterapie  a socioterapie psychóz- občanské sdružení Zahrada 2000 8 let 4 hodiny týdně

,supervize  prim MUDr.Pavel Hlavinka PL Opava,prim MUDr,Jarolímek DPS  Praha

KLUS – abstinující alkoholici  , 10  let  1 hod  týdně  , supervize  MUDr,Marie Turková, Hornická poliklinika Ostrava ,

Individuální psychoterapeutická práce  od  r. 1980, pro oblast  neuróz, psychóz,manželské problematiky, ADHD  dětí,PTSD, EMDR, ročně  zhruba 500 hodin  dosud supervize  PhDr Jarmila Turbová,

 

Supervizor  IKBT  Hradec Králové  MUDr. Zbytovský, Individuální ,případové a  skupinové supervize   účastníků  výcviku  KBT  od r. 2001 23 účastníků, z toho 5 posléze  úspěšně absolvovalo atestaci ze  systematické psychoterapie.

Supervizor ABC institutu PhDr.Miloš Šlepecký , 8 frekventantů  dovedeno k závěrečným  zkouškám KBT institutu.

Supervizor  Česko-slovenského Biofeedback Institutu (Šlepecký,Novotný, Kocianová, Tylová) 18 frekventantů se  závěrečnými  kasuistikami , supervize  jak elektrofyziologická  tak psychoterapeutická.

Vyučující supervizor  KBT , mezinárodní institut Odyssea (Prof. MUDr.Praško,CSc, prim.,MUDr.Možný) od  roku  2010,  Publikační činnost po roce 2008 :

Novotný,M., Šlepecký,M, Haase,J.:Využití EEG biofeedbacku v psychiatrické praxi, Psychiatrie pro praxi 2009; 10(5): 223–225

 

Šlepecký,M, Novotný,M.,Haase,J:Efektivita liečby ADHD neurofeedbackom.Psychiatriapsychoterapie -psychosomatika. 17,2010, č.1 s.43-48.

 

Novotný M., Haase J.: COGMED trénink pracovní paměti, Psychiatrie,Supplementuml,ročník 14, 2010

 

Novotný M.:EMDR – terapie, která pomáhá zvládnout trauma, Psychologie dnes ( 4/2011)

 

Novotný M.: Je nepozorný, zlobí ,vyrušuje – počítačový trénink pracovní paměti pomáhá, Psychologie dnes (11/2011)

 

Praško J, Vyskočilová J, Šlepecký M,Novotný M. Principy supervize v kognitivně- behaviorální terapii. Čes a slov Psychiat 2011; 107(2): 233–243

 

Praško J.,Možný ,P., Novotný M., , Šlepecký M., Vyskočilová J,:Sebereflexe  v kognitivněbahaviorální  terapii a  supervizi.

Česká a Slovenská psychiatrie 2011;107(3): 144-150

Prasko,J., Mozny,P., Novotny,M., Slepecky,M., Vyskocilova,J.:Self-Reflection in Cognitive _Behavioral therapy and supervision Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2012; 156:XX.

 

Šlepecký,M.,Novotný,M.,Vozárová,Z.,Kubišová,Z.,Kotianová.A.,:Príručka kontrolovaného pitia,alebo ako sa správať zodpovedne a bezpečne ako účastník cestnej premávky. Psychagogia Liptovský Mikuláš 2012 s. 129

 

 1. Bazínková, P. Škobrtal, M. Novotný sr., T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr

Stresový profil v neurofyzologii  Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech. V Tribunu EU vydání 1.. Brno : Tribun EU, 2014. 2014, s. 53-54. ISBN: 978-80-263-0702-0; (OCoLC)890261161.

 

Žilinčík,T,.Novotný.,M.::CMAS/SPAS –Computer scaling  and i tis possible use in the pediatric population, Cognitive Remediation Journal,vol.3Issue 3/2014page 11-19

 

Škobrtal.,P.,Novotný.,M.,sr.Žilinčík.,T.,Novotný.,M.jnr.:Internetová kognitivní remediace

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – VĚC VEŘEJNÁ  20016 Sborník příspěvků XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS

JEP s mezinárodní účastí s.205-208

 

Novotný .,M:Posudková činnost  psychiatra u schizofrenního onemocnění  DUŠEVNÍ ZDRAVÍ – VĚC VEŘEJNÁ  20016 Sborník příspěvků XI. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP s mezinárodní účastí s.155-157

 

Ptáček.R.,Novotný.M. a kolektiv Biofeedback v teorii   praxi Grada Publishing 2017,1.

vydání 167 s,

 

Od roku 2010 šéfredaktor  internetového  časopisu  – Cognitive Remediation  Journal, zabývající se  kognitivní remediací,který vychází čtvrtletně (www.cdzjesenik.cz)

 

Kontaktní  adresa :

Prim.MUDr. Miroslav Novotný Centrum duševního zdraví, Jeseník & Šumperk,IČ 25283201

Privátní psychiatrické,psychologické a psychoterapeutické praxe

Ordinace pro nadužívání  (alkohol, nealkoholové závislosti, patologické hráčství, a j.)

EEG laboratoř,Psychologická  laboratoř ,Dopravně-psychologická laboratoř

Supervizní pracoviště  pro  integrovanou a KBT  psychoterapii

Česko-Slovenský Biofeedback institut Česká  republika

COGMED akreditované pracoviště

Soudně-znalecká činnost

Jeseník, Dukelská 456, Šumperk  Zemědělská 3

Česká  republika  Tel (00420) 584 412 462 (Jeseník)

(00420) 583 223 973 (Šumperk)

Mobil (00420)777/775 557e-mail novotnymudr.jesenik@gmail.com www.:cdzjesenik.cz

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

PhDr. Pavel Král, Ph.D.

 

tel.: 724 368 996 e-mail: kral-pavel@seznam.cz

 

 

Vzdělání: •                  Doktorské postgraduální studium, obor klinická psychologie, FF UK, dokončeno 2017, Disertační práce: Rozvoj diskrétní psychopatologické symptomatiky u účastníků zahraničních misí

•                  Dopravní psychologie, program celoživotního vzdělávání, FF UP Olomouc, 2011-2012

•                  FF UK Praha, jednooborová psychologie, ukončení v květnu 1999, diplomová práce: Sexuální chování studentek psychologie.

•                  Hebrew University of Jerusalem, roční studijní program, 1995 – 1996

Kvalifikační zkoušky,   •                  Zkouška ze speciální průpravy v oboru klinická psychologie, 2004

•                  Zkouška z funkční specializace v psychoterapii, 2006

•                  Soudní znalec pro obor klinická psychologie

kvalifikace:
Zaměstnání a odborná   •                  Od července 2017 dosud klinický psycholog a letecký psycholog, Ústav leteckého zdravotnictví Praha

•                  Od září 2000 června 2017 – klinický psycholog, (od r. 2002 zástupce primáře oddělení, Ústřední lékařsko-psychologické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice Praha

•                  Od ledna 2012 dosud – vedoucí Subkatedry klinické psychologie  Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (předtím externí spolupráce od roku 2005, interní pedagogický úvazek od roku 2011)

•                  Březen 2006 – červen 2006 – Psycholog X. kontingentu Vojenské policie, Al-Shaibah, Irák

•                  Duben 2003 až říjen 2003 – Psycholog kontingentu 7. polní nemocnice, Basra, Irák

•                  Říjen 1999 až září 2000, základní vojenská služba ve funkci

„Psycholog – asistent“, Hlavní velitelství Vojenské policie

praxe:  
Publikace a přednášky •                  Vevera, J., Král, P., Tichý, V.; Vojenská psychiatrie, in Raboch, J., et al.; Psychiatrie, Karolinum, Praha 2012

•                  Král, P.; Zvládání vtíravých myšlenek s agresivním obsahem v KBT,

(výběr):

 

8.česká konference kognitivně behaviorální terapie, Kroměříž, 17.-

19.května 2012

•                  Král, P.; Možnosti klinické psychologie při práci s traumatizovaným pacientem (článek ve sborníku), Konference Aspekty práce pomáhajících profesí – AWHP 2012, Praha, 14.-15. září 2012

•                  Nováková E, May S, Říha M, Král P.; Direction specific or

stabilization exercises for chronic low back pain patients: a randomized  controlled trial; The McKenzie Institute® International Newsletter 2012  Vol. 1, No. 2, 2012

•                  Král, P.; Specializační vzdělávání v klinické psychologii, II. celostátní konference AKP ČR, Brno, 22.-23. února 2013

•                  Král, P.; Reálná délka terapie v KBT, 5. Slovenská konferencia KBT, Liptovský Mikuláš, 9. -11. května 2013

•                  Adler, A.; Delahaij, R.; Bailey, S.M.; Berge, C; Parmak, M.; Tussenbroek, B.; Puente, J.M.; Landratova, S.; Kral, P.; Kreim, G.; Rietdijk, D.; McGurk, D.; Castro, C.A.; NATO Survey of Mental Health Training in Army Recruits; MILITARY MEDICINE, 178, 7:760, 2013

•                  Herlesová, J.; Knappová, D.; Král, P.; Slabá, Š.; Staňková, V.; Wagenknecht, M.; Žmolíková, J.; Doporučení k psychologickému

vyšetření před bariatrickou operací, Axonite CZ, Praha, 2013

•                  Král, P., Rozdíly kognitivního výkonu mezi obézními pacienty a běžnou populací, Obezitologie a bariatrie 2013, Hradec Králové, 17.19.5.2013

•                  Kasalický M., Doležel R., Vernerová E., Král P., Nejčastější komplikace po sleeve gastrectomy, Obezitologie a bariatrie 2013, Hradec Králové, 17.-19.5.2013

•                  Král, P., Je, nebo není to minulost? Práce s předpřítomností v KBT, workshop, 9. česká konference kognitivně-behaviorální terapie, Kroměříž, 22.-24.5.2014

•                  Král, P., Rozvoj diskrétní psychopatologie u účastníků zahraničních misí., X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, 12.-15.6.2014, Špindlerův Mlýn

•                  Král, P., Sexuality in psychotherapy (workshop), 29th EFPSA Congress, 18,-25.4.2015, Srní, Czech Republic

•                  Král, P., Exekutivní funkce u kandidátů bariatrické operace, Obezitologie a bariatrie 2015, 5.5.2015, Praha

•                  Král, P.; KBT prokrastinace (přednáška), 6. Slovenská konferencia KBT, Liptovský Mikuláš, 28. -30. května 2015  Král, P.; Psychoterapie nebo klinické poradenství? (přednáška), 30.

Česko-slovenská psychoterapeutická konference, Jeseník, 12.15.11.2015  Král, P., Kognitivní funkce u kandidátů bariatrické operace, 182. Klinicko-psychologický den, 14.3.2016, Praha

•                  Král, P.; Psychologické vyšetření před bariatrickou operací ; Obezitologie a Bariatrie 2016, 13-15.10.2016, Tábor

•                  Král, P.; Wartime experience of soldiers and its impact on their

„civilian“ lives, Civilians at War, 21.-23.10.2016, Praha

•                  Král, P.; Trénink duševního zdraví. A Report, 9(12), 12–13, 2016  Král, P.; Problematika použití dotazníků v rámci znaleckého zkoumání, 3. Ostravská konference soudních znalců, 22.-24.1.2017,

 

 

 

prof. MUDr. Ján Praško, CSc.

 

praskojan@seznam.cz       +420 603 414 930

 

narozen: 22. 12. 1956 v Bratislavě

 

VZDĚLÁNÍ A AKADEMICKÁ KARIERA

1969-1970 Experimentální osmileté gymnázium v Ostravě (uzavřeno za normalizace)

1972-1976 Středoškolské vzdělání s maturitou, Ostrava

1976-1982 Fakulta všeobecného lékařství, Universita Karlova

1985     Specializace z psychiatrie I. stupně, ILF Praha

1989     Specializace z psychiatrie II.  stupně, ILF Praha

1991   Obhájení kandidátské práce, CSc., Universita Karlova

1985-1986 Výcvik v rodinné terapii, Institut psychoterapie, Praha

1986-1990 Výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii, Institut psychoterapie, Praha

1986-1990 Bálintovský výcvik, Institut psychoterapie, Praha

1990-1994 Výcvik v transpersonální psychoterapii

1992-1995 Výcvik v kognitivně-behaviorální terapii, Institut kognitivně-behaviorální terapie, Praha

1995    Funkční specializace v systematické psychoterapii

2005    Habilitace na 3. lékařské fakultě University Karlovy

2010   Obhajoba profesury na Universitě Palackého v Olomouci

ZAMĚSTNÁNÍ

1982-1987 Sekundární lékař na psychiatrickém oddělení NsP Ostrov, OUNZ Karlovy Vary

1987-2008      Klinický psychiatr a samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu psychiatrického, později přejmenováno na Psychiatrické centrum Praha

1988–2008      Vedoucí lékař klinického oddělení zaměřeného na léčbu úzkostných a depresivních poruch

1994-2005 Vysokoškolský asistent na 3. lékařské fakultě University Karlovy

2005 -2008 Docent na 3. lékařské fakultě University Karlovy

2008 – dosud Přednosta psychiatrické kliniky, Lékařská fakulta University Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice Olomouc

PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI

1982-2008 Praxe na lůžku, vedení pacientů

1987-2008      Vedoucí oddělení, vytvoření integrovaných psychoterapeutických programů s individuálním a skupinovým vedením pacientů

1990-2008      Ambulantní praxe, vedení individuálních pacientů na ambulanci i vedení speciálních docházkových pokračujících skupin u pacientů s rekurentní depresivní poruchou, sociální fobii, panickou poruchou, obsedantně kompulzivní poruchou a poruchami osobnosti

1990-2008 Vedení denního sanatoria Psychiatrického centra Praha

2008 – 2018    Vedení psychiatrické kliniky psychiatrie, Lékařská fakulta Universita Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnice v Olomouci

2018 – aktuálně Vedení psychoterapeutického oddělení kliniky, zástupce přednosty pro výuku a výzkum

VEDENÍ PSYCHOTERAPEUTICKÝCH VÝCVIKŮ

1991-1995 Vedoucí skupiny ve výcviku ve skupinové psychoterapii BIG SUR B

(s PhDr. Magdou Frouzovou, supervizor doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.)

1994-dosud Výcvikový trenér Českého KBT institutu

1994-dosud Supervizor Českého KBT institutu

1996-2000      Vedoucí skupiny ve výcviku ve skupinové psychoterapii SUR S1                          (s PhDr. Janou Štúrovou CSc., supervizor doc. MUDr. Jaroslav Skála CSc)

1996-dosud Garant Slovenského institutu pro KBT, lektor výcviků a garant

1998-2002      Vedoucí komunity a skupiny ve výcviku ve skupinové psychoterapii SUR S3       (s PhDr. Janou Štúrovou CSc., supervizor doc. MUDr. Jaroslav Skála CSc.)

2003-2008      Vedoucí komunity a skupiny ve výcviku ve skupinové psychoterapii                    (s PhDr. Janou Štúrovou CSc., supervizor PhDr. Jiří Heller)

2004-dosud Výcvikový lektor a supervizor Polského institutu KBT

2007 dosud Výcvikový lektor a supervizor Litevského KBT institutu

2004-dosud    Garant a hlavní lektor ODYSSEA – Mezinárodního institutu KBT 2011-dosud Garant a hlavní lektor a supervizor Lotyšského KBT institutu

PROFESNÍ ORGANIZACE:

1994-dosud

1995-dosud

 

1999-2013

2001-dosud

2011-2012

2001-dosud

 

2002-2003

 

2006-dosud

2006-dosud

 

2018

Člen výboru České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii

National representative of Czech association in European Association of Behavioral and Cognitive Therapies

President České společnosti pro kognitivně behaviorální terapii

Člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti

Předseda neuropsychofarmakologické společnosti

Člen výboru České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

President of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies

Člen výboru České psychoterapeutické společnosti

National representative of Czech association in European Psychotherapeutic Association (EPA)

Předseda České psychoterapeutické společnosti, JEP

 

 

 

PhDr. Renata  Koláčková,

 

narozena 16.3.1964,

tel. 605912590

e-mail: ramko@quick.cz

 

VZDĚLÁNÍ:

Masarykova univerzita v Brně , filozofická fakulta, učitelství všeob. vzděl. předmětů: psychologie-ruština 1982-1987

Rigorózní zkouška v oboru na výše uvedené VŠ 1988

Masarykova univerzita v Brně, filozofická fakulta,

psychologie 1990-1992

Speciální průprava pro výkon povolání ve zdravotnictví,

klinická psychologie 4.11.2002 Funkční specializace – systematická psychoterapie 17.2.2005

 

Registrace u MZ ČR od 25.5.2005

–osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 

 

 PROFESIONÁLNÍ PRAXE:

Pedagogicko psychologická poradna v Ostravě, v Opavě – jako psycholog 1987-1996

Psychiatrická nemocnice v Opavě – klinický psycholog 1996-dosud

/ od V/2012 vedoucí úseku klinické psychologie/

 

Nestátní zdravotnické zařízení- ambulance klinické psychologie, provozuji od I/2004-dosud

/v 0,2úvazku/

 

 

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY V PSYCHOTERAPII:

Psychoterapie       v transformační        systemické       terapii       dle       Virginie                                     Satirové

1993 – dosud /v lektorském týmu, supervizorka/

3-letý program pro supervizory v Modelu V.Satirové 1999-2001

Kognitivně-behaviorální terapie, výcvik akreditovaný pro zdravotnictví 2001-2004

 

 

SUPERVIZNÍ ČINNOST:

Realizace supervize pro terapeutické pracovníky v pomáhajících profesích pro organizace školské, sociální, ve vězeňství, PMS apod., supervize probíhala v letech 2004-2013. Dosud je poskytována supervize pro frekventanty psychoterapeutických výcviků a psychology v preatestační přípravě.

 

 PEDAGOGICKÁ, KONZULTAČNÍ, ŠKOLITELSKÁ ČINNOST:

Školitel IPVZ Praha, členka atestační komise r. 2006-nadále

Akreditace MŠMT ČR – zjišťování psychické způsobilosti pedag.pracovníků r. 2006-nadále

 

 SOUDNĚ ZNALECKÁ ČINNOST:

Znalecká činnost – znalkyně z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě dne 10. 5. 2011, Spr.

1205/2011. od r.2011-nadále

 

 

ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTI :

Asociace klinických psychologů / od r. 2003

Inspirace, z.s.-Institut pro transfor.systemickou terapii dle V. Satirové od r. 2004

 

 

ŽIVOTOPIS

MUDr Dana Skřontová

Tel. 731 414 018,       email: DanaSkrontova@seznam.cz

 

nar. 21.11.1964

 

VZDĚLÁNÍ

 

1989  Lékařská fakulta UP v Olomouci

1996  atestace v oboru psychiatrie I. stupně

1999 atestace v oboru dětská psychiatrie

2009 přiznána specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru psychiatrie

 

v letech 2001 – 2004    výcvik v kognitivně behaviorální terapii

2007 funkční specializace v systematické psychoterapii

 

PRAXE

 

Od roku 1989 – 1998  PL Opava.

Od roku 1998 soukromá praxe – Psychiatrická a psychoterapeutická ambulance v Opavě na plný úvazek, kde poskytuji psychiatrickou a psychoterapeutickou péči dětským i dospělým klientům

 

MUDr. Igor DOLEŽAL, nar.  29.7.1959

 

Telefon:   +420 606 531 681

 

E-mail:    igor.dolezal@seznam.cz, via.sana@seznam.cz

 

Soukromý  lékař – psychiatr a psychoterapeut, soukromá ambulantní praxe od r. 1992 je zaměřena od počátku především na psychoterapii nepsychotických poruch a řešení životních problémů formou individuální, párové a rodinné  terapie.

 

Aktuální adresa soukromé praxe: 

VIA SANA s.r.o., Jungmannovo náměstí 473, 284 01 Kutná Hora.

Sídlo a korespondenční adresa: 584 01 Pavlov 47

 

 

Lékařská fakulta UK Hradec Králové, všeobecné lékařství (1978-84).

Sekundární lékař v Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě (1984-1993).

Atestace  z psychiatrie  I.stupně (1987) a II.stupně (1991).

Funkční specializace v systematické psychoterapii IPVZ Praha (1997).

Registrace v Seznamu psychoterapeutů ČR (Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP – člen Evropské asociace pro psychoterapii EAP).

Licence ČLK Olomouc – Osvědčení pro výkon lékařské praxe v oboru psychiatrie. Registrace soukromé lékařské praxe v oboru ambulantní psychiatrie u OÚ Kutná Hora, resp. u KÚ Středočeského kraje.

 

Výcviky (výběr):

Skupinová integrativní psychoterapie SUR (1991-95), lektor Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc, Hana Boháčková, Vendula Masáková.

Kognitivně-behaviorální psychoterapie (1991-93), IKBT s.r.o. Praha, garant Krish Nath (Velké Británie).

Vedení integrativní skupinové psychoterapie supervizí, Skálův Institut Praha (od 1999).

Mediace a řešení konfliktů v roce 1993, konCent Praha, lektor R. D. Benjamin, M.S.W., J.D.

(USA),  doc. PhDr. S. Hermochová.

Hypnóza (1995-96), Praha, lektor doc. MUDr. M. Černý, DrSc.

Rozvádění, rozvody a odborné intervence v roce l996, IPIPAPP Olomouc, garant doc. PhDr. I. Plaňava,  PhDr. S. Morávek.

Základní mediační dovednosti a vyjednávání, řešení konfliktů, mediace (1998-99),  Centrum Dohody s.r.o. Praha.

 

Lektorská a supervizní činnost:

Výuka a supervize kognitivně-behaviorální terapie v IKBT s.r.o. Praha a IKBT sdružení Praha a Hradec Králové (od 1993).

Vedení sebezkušenostní skupiny v komunitním výcviku pod supervizí ve Skálově Institutu  Praha (od l999).

 

PhDr. Mgr. Václava Tylová

 

Mobil: +420 774 224 961

E-mail: vtylova@gmail.com

Datum narození: 06. 09. 1970

 

 

SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ

2014 – dosud Psychologická ambulance Domažlice s.r.o., klinický psycholog, odborný a statutární zástupce ve zdravotnickém zařízení v oboru klinická psychologie

2007 – dosud Psychiatrické oddělení, Klatovská nemocnice a.s., klinický psycholog na lůžkovém oddělení

 

 

VZDĚLÁNI A KVALIFIKACE:

2017 zařazení do atestační přípravy v oboru dětská klinická psychologie (školitel PhDr. Malá)

2011 – 2012 Filozofická fakulta UP Olomouc, postgraduální studium dopravní psychologie

2010 Funkční specializace v systematické psychoterapii, IPVZ Praha

2008 Atestace z klinické psychologie, IPVZ Praha

2002 Elektroencefalografie a epileptologie, IDVPZ Brno

2000 Filozofická fakulta UK Praha, obor Psychologie (PhDr.)

1993 – 1999 Filozofická fakulta UK Praha, obor Psychologie – jednooborová (Mgr.) 1991 – 1996 Filozofická fakulta UK Praha, obor Pedagogika – ošetřovatelství (Mgr.)

 

VÝCVIKOVÉ KURZY

2010 – 2013 Odyssea – Mezinárodní institut KBT, supervizní výcvikový kurz (KBT supervizor)

2005 – 2010 Odyssea – Mezinárodní institut KBT, výcvikový kurz v kognitivně behaviorální terapii

(lektoři: prof. J. Praško, MUDr. P. Možný, 514 hodin vč. supervize)

1994 – 1999 Institut psychoterapie Praha, sebezkušenostní výcvik v dynamicky orientované     psychoterapii v systému BIG SUR (lektoři: MUDr. Skála, prof. J. Praško, J., 500 hodin)

 

 

STIPENDIA, STÁŽE:

1996 EEG Spectrum Clinic, Los Angeles, USA, výcvikový kurz a stáž v metodě EEG biofeedback (prof. Sterman, UCLA)

1995 The Cassel Hospital, Londýn, Velká Británie, studijní pobyt v

psychoanalyticky orientované terapeutické komunitě založené T. Mainem

 

 

JAZYKY:

Angličtina (B), španělština (A)

 

 

SEZNAM PUBLIKACÍ:

 

Ptáček R, Novotný M a kol. Biofeedback v teorii a praxi. Grada. Praha. 2017 (autorka a spoluautorka kapitol).

 

Tylová V, Kuželová H, Ptáček R. Emoční a sociální osamělost v etiologii a léčbě duševních poruch. Čes a slov Psychiatr 2014;110(3): 151 -157.

 

Profesní životopis

Šlepecký Miloš, PhD. PhD.

 

Mobil: +421 903 500 887          E-mail: milos.slepecky@gmail.com

 

Adresa:

Pod Dielom 55, 03105 Liptovský Mikuláš

 

Dátum narodenia

8.4.1953

klinický psychológ / pedagóg /supervízor

 

Prax

1.6.1994 – do teraz

Klinický psychológ, Psychagogia s.r.o., Garbiarska 3948, 03101 Liptovský Mikuláš

 

01.09.2011 – do teraz

Odborný asistent, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF Nitra, Kraskova 1, 949 01 Nitra

 

1.7.1976 – 1.6.1994

Klinický psychológ, od r. 1987 vedúci klinický psychológ, Psychiatrické oddelenie OÚNZ v Liptovskom Mikuláši

 

Vzdelávanie a príprava

24.06.2008 – do teraz

BCIA- EEG biofeedback, Biofeedback Certification Institute of America, (aktuálny názov ) Biofeedback Certification Internacionale Alliance, Wheath Ridge, CO, USA

 

2004 – 25.06.2006

Neurofeedback a biofeedback terapeut, SABN neurofeedback inštitút, Rimavská Sobota

 

1991 – 19.11.1993

Tréning v Transpersonálnej psychológií a holotropnom dýchaní, Grof Transpersonal Training, 38 Miller Ave PMB 516, Mill Valley, CA 94941

 

1.10.1992 – 20.10.1994

KBT terapeut – postgraduálny výcvik, Institut kognitívně behaviorálni terapie Praha

 

 1. 6. 2017

Docent v študijnom odbore Pedagogická, poradenská a školská psychológia, Názov habilitačnej práce: Tretia vlna v kognitívne behaviorálnej terapii a je prínos pre poradenskú prax

 

1.9.1988 – 27.10. 1993

Kandidát psychologických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

 

1.9.1977 – 26.6.1980

Doktor filozofie, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

 

1.9.1971 – 16.6.1976

Promovaný psychológ, Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach

 

Absolvent kurzu Certifikovanej prípravy na výkon práce v zdravotníctve: klinická psychológia 1984

 

Absolvent kurzu Certifikovanej prípravy na výkon práce v zdravotníctve: psychoterapia 2006

 

Absolvent kurzu Certifikovanej prípravy na výkon práce v zdravotníctve: dopravná psychológia. 2005

 

Vymenovaný za krajského odborníka pre odbor psychológia. 2008.

 

Absolvent psychodramatického výcviku a výcviku v psychoterapii psychóz v PL Opava roky 1977-1985. Absolvent kurzov v Hypnóze PhDr. S. Kratochvíl, J. Zika v rokoch 1991-2011. Účastník výcviku v Gestalt terapii Metanoia Institut London 19909-1995.

 

Aktívne vykonáva psychoterapeutickú prax od roku 1976, tak skupinovou, ako aj individuálnou formou, vedie skupinové terapie a individuálne terapie účastníkov výcvikov v KBT od roku 1995 doteraz.

 

Publikačná činnosť

 • Kognitívne- behaviorálni terapie depresívnych poruch /1995/.
 • Komunikácia a sebapresadenie /1996/
 • Ako zvládnuť stres /2001/
 • Postraumatická stresová porucha a její léčba /2002
 • Poruchy osobnosti /2003/
 • Stop traumatickým spomínkam – Jak zvládnout posttraumatickú stresovú poruchu /2003/
 • Obsedantně kompulzívní porucha a jak se ji bránit /2003/
 • Kognitívně behaviorálni terapie psychických poruch /2007/
 • Psychózy, psychoterapie, rehabilitace a komunitní péče /2009/
 • Когнитивно-бихевиоральная терапия психических расстройств. /2015/.
 • Cognitive Behavioural Therapy, / 2017/
 • Biofeedback v teorii a praxi /2017/
 • Publikačné výstupy hlavného riešiteľa v zahraničných karentovaných časopisoch s impact faktorom:
 • MESTANIK, M. – VISNOVCOVA, Z. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Is neurobiological model of personality associated with heart rate variability. In Applied psychophysiology and biofeedback. ISSN 1090-0586, 2014, vol. 39, no. 2, p. 149-150. IF=1.847
 • KOTIANOVÁ, A. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Using imagery in emotional work. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • PRAŠKO, J. – VYSKOČILOVÁ, J. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. CBT with the schema therapy in patients with personality disorders. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • PRAŠKO, J. – VYSKOČILOVÁ, J. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Therapeutic letters using for emotional processing. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Integration of schema therapy for cognitive behavioral therapist. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • VYSKOČILOVÁ, J. – PRAŠKO, J. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Training of the cognitive behavioral supervision. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • VYSKOČILOVÁ, J. – PRAŠKO, J. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2014. Schema modes, transference and countertransference. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2014, vol. 29, no. 1, p. 1. IF=3.439
 • PRAŠKO, J. – MOŽNÝ, P. – NOVOTNÝ, M. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2012. Self-reflection in cognitive behavioural therapy and supervision. In Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. ISSN 1213-8118, 2012, vol. 156, no. 4, p. 377-384. IF=0.990
 • Strana 6/2- Životopis
 • Priezvisko(á) Meno(á)
 • Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu
 • © Európske spoločenstvá, 2003 20060628
 • PRAŠKO, J. – MOŽNÝ, P. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2012. Transference and countertransference in cognitive behavioral therapy. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2012, vol. 27, no. 1, p. 1. IF=3.285
 • PRAŠKO, J. – VYSKOČILOVÁ, J. – ŠLEPECKÝ, M. a i. 2012. Principles of supervision in cognitive behavioural therapy. In European psychiatry. ISSN 0924-9338, 2012, vol. 27, no. 1, p. 1. IF=3.285
 • PRAŠKO, J. – VYSKOČILOVÁ, J. – ŠLEPECKÝ, M. a.i. 2012. Principles of supervision in cognitive behavioural therapy. In Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. ISSN 1213-8118, 2012, vol. 156, no. 1, p. 70 – 79. IF=0.990
 • ŠLEPECKÝ, M. – NOVOTNÝ, M. – KOTIANOVÁ, A. 2011. Exposure treatment using psychophysiology. In Applied psychophysiology and biofeedback. ISSN 1090-0586, 2011, vol. 36, no. 4, p. 294. IF=1.131
 • PRAŠKO, J. – VYSKOČILOVÁ, J. – MOŽNÝ, P. – NOVOTNÝ, M. – ŠLEPECKÝ, M. 2011. Therapist and supervisor competencies in cognitive behavioural therapy. In Neuroendocrinology Letters. ISSN 0172-780X, 2011, vol. 32, no. 6, p. 781 – 789. IF=1.296
 • PRAŠKO, J. – DIVEKY, T. – GRAMBAL, A. – KAMARADOVÁ, D. – MOŽNÝ, P. – SIGMUNDOVÁ, Z. – ŠLEPECKÝ M. a.i. 2010. Transference and countertransference in cognitive behavioral therapy. In Biomedical papers of the Medical Faculty of the University Palacký. ISSN 1213-8118, 2010, vol. 154, no. 3, p. 189 – 197. IF=0.716
 • DROBA, S. – ŠLEPECKÝ, M. 1978. Some aspects of psychopharmacoterapy in a district psychiatric ward. In Activitas nervosa superior. ISSN 1337-933X, 1978, ro. 20, č. 4, s. 267-268. IF=0.301
 • Riešenie výskumných úloh a programov
 • Grantová výskumná úloha G 77-15, názov: Psychologické faktory podporovania zdravia, Katedra psychologických vied, Bratislava, Gondova 2, prof., PhDr. Ondrej Kondáš, Dr., CSc., vedúci grantovéhoprojektu, 1992
 • Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislostí na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou
 • Grantová schéma: Realizované s finančnou pomocou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015, Realizácia projektu 8/2015 – 12/2015
 • Psychologické, psychofyziologické a antropometrické koreláty srdcovocievnych ochorení. Projekt APVV, vedúci projektu
 • Projekt podporovaný Európskym sociálnym fondom
 • Názov projektu : Zvyšovanie psychickej výkonnosti a zvládanie stresu uchádzačov o zamestnanie. Realizované na ÚPSVaR Považská Bystrica a ÚPSVaR Žilina. 2008
 • Príručka: Stres a výkonnosť ( kniha, DVD, CD). V spolupráci s firmou Consulting, Považská Bystrica

Zpět