Doc. PhDr. Karel BALCAR, CSc.

psycholog, v současnosti působí jako výzkumník a učitel v Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde se věnuje oborům psychologie osobnosti, psychoterapie a rodinné terapie, psychofyziologie a psychosomatiky, psychologické metodologie. Psychoterapeuticky nyní pracuje především s dětmi školního věku, v průběhu své klinické praxe se věnoval práci s dospělými, s dětmi a s rodinami, ponejvíce s poruchami behaviorální, interpersonální, existenciální, psychosomatické a somatické povahy.
Je autorem či spoluautorem monografií a výzkumných studií a podílí se na vysokoškolském a postgraduálním vzdělávání v uvedených oborech. Vede výcvikové akce ve vybraných psychoterapeutických metodách a v praktických postupech zvládání stresu, řešení osobních problémů a interpersonálních konfliktů.