MUDr. Jan ZBYTOVSKÝ

nar. 9.3.1944, atestace psychiatrie, sexuologie, psychoterapie.

Začínal v PL Horní Beřkovice, od r. 1974 na Psych. klinice FN Hradec Králové, spoluzakládal sexuologickou péči ve Východočeském kraji, ve funkci krajského sexuologa.
Aktuálně od r. 2002 privátní praxe v oborech sexuologie, psychiatrie a psychoterapie.
Zahraniční stáže – Švédsko, Dánsko, Anglie. Spolupracoval s Rigshopitalet v Kodani (prof. Wagner, prof. Hertoft) a s Centrem pro Family Planning WHO v Kodani, podílel se na kurzech v sexuologii pořádaných WHO (spolu s prof. Wagnerem).

Od r. 1991 se podílel na organizování kurzů v kognitivně behaviorální terapii, v současnosti vede akreditované kurzy v KBT pořádaných Institutem KBT v České republice.
Vysokoškolský učitel UK Praha od r. 1974 dosud – Lékařská fakulta v Hradci Králové a Právnická fakulta v Praze.

Soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie.

Dlouholetý (bývalý) člen výboru České společnosti pro biologickou psychiatrii a České společnosti kognitivně behaviorální terapie -dosud.