PhDr. Hynek JŮN, Ph.D.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Od roku 2015 – kognitivně-behaviorální terapeut pro děti a dospělé s autismem nebo mentální retardací v Nautis, z.ú. (bývalá APLA Praha, Střední Čechy, o.s.)
od roku 2002 – kognitivně-behaviorální terapeut pro děti a dospělé s autismem nebo mentální retardací v Asociaci pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o.s.
2000 – 2002 – terapeut problémového chování v SPC Vertikála, Praha
1998 – 2000  – PŠ Chotouňská, Praha 10, vychovatel ve třídě pro děti s autismem

VZDĚLÁNÍ A KURZY

2017 – Práce s lidmi s OCD, Bittmann- Nautis
2015 – Preterapie, Společnost pro vzdělávání v PCA
2012 – 2015 – Sebeobrana, Sorudo
2009 – Zvládání obtížných situací I. A II., Modrá linka
2000 – 2007 – Doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dizertační práce na téma Zvládání problémového chování u lidí s MR a/nebo autismem nejen v Ústavech sociální péče
2005 – Kurz Průvodců dobrou praxí – šetrná sebeochrana, MPSV ČR Praha
2001 – 2004 – Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii, Institut KBT Praha
1993 – 1999 – Magisterské studium, obor učitelství a teologie, HTF UK Praha

PRACOVNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
2002 – Zakladatel skupinových KBT terapií lidí s autismem v ČR
2002 – Zakladatel táborů pro děti a dospělé s autismem s problémovým chováním, kde se každoročně vystřídá přibližně 120 – 150 lidí s autismem
• Od roku 2003 přednášková činnost na kurzech zaměřených na práci s klienty s mentálním postižením nebo autismem, na zvládání problémového chování, zejména pro vychovatele a pracovníky ústavů sociální péče, pro pedagogy, pro osoby pečující o lidi s mentálním postižením, autismem, agresivním chováním.
• Pravidelné supervize v pobytových zařízeních, DOZP, DZR, chráněných bydleních, apod.
• Člen IKBT, člen výboru ČSKBT, člen Asociace průvodců v problematice rizikového chování.
• Zakladatel Nautis, z.ú.

Publikační činnost
Jůn, H., Thorová, K.: Autismus, Nový Prostor, Praha, 2001
Jůn, H.: Aplikovaná behaviorální analýza, Speciální pedagogika, Praha, 2002
Jůn, H.: Restriktivní postupy a základní potřeby člověka s handicapem, materiál MPSV, Praha, 2003
Jůn, H.: Odměna v terapii, Psychologie Dnes, Praha, 2003, č. 7
Jůn, H.: Behaviorální a funkční analýza problémového chování, Česká a Slovenská Psychiatrie, 2004, Suppl.1, 100
Jůn, H.: Autismus, Zdravotnické noviny, 2003, č. 3
Jůn, H.: Používaní restriktivních přístupů v sociálních zařízeních, Zdravotnické noviny, 2004, č. 2
Jůn, H.: Problémové chování, In. Hrdlička, M., Komárek, V. Dětský autismus, Portál, 2004
Jůn, H.: Problémové chování u dětí s autismem, In. Čadilová, V. EHP u dětí s autismem, IPPP, 2005
Jůn, H.: Restriktivní postupy, materiál MPSV, 2006
Jůn, H.: Agrese u dětí v mladším školním věku, MF Dnes, 2006
Jůn, H.: Zvládání agrese u lidí s mentální retardací, Esprit, 2006, č. 2
Jůn, H.: Restrikce v ústavech sociální péče, Rezidenční péče, 2006, č. 3
Jůn, H.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem, Portál, 2007
Jůn, H.: Postranice, Restrikce nebo ochrana, Rezidenční péče, 2007, č. 1
Jůn, H.: Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a zdravotnictví, Portál 2010
Jůn, H.: Empatická nedůslednost jako možnost u dětí s problémovým chováním, Pěstounská péče, 2011
Jůn, H.: Udeření klienta v sociálních službách Ano či Ne?, Sociální služby, 2011
Jůn, H., Balická, K.: Terapie problémového chování a fyzické restrikce, APLA, 2012
Jůn, H., Thorová, K.: Vztahy, intimita a sexualita lidí s autismem, APLA, 2012
Jůn, H.: Zvládání problémového chování u žáků s PAS, In. Skripta Univerzity Palackého v Olomouci, 2014
Jůn, H., Bittmann, J.: Když medikace nestačí (terapie lidí s PAS v psychiatrických nemocnicích), Nautis 2017
Jůn, H.: Úskalí psychoterapeutického poradenství a sociálního poradenství v sociálních službách, Nautis 2017