PhDr. Mgr. Roman PROCHÁZKA, Ph.D.

se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut. Působí také, jako odborný asistent na katedře psychologie FFU v Olomouci. Získával vzdělávání na IPVZ, kde vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Následně také získal specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii. Získal zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii a v klinické hypnoterapii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii v Institutu KBT v Hradci Králové u MUDr. Zbytovského, kde v současné době působí také jako lektor. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku a dále práci s klientem, tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj. Je garantem a lektorem kurzů v Rorschachově metodě, TAT a také je garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při UPOL. Výzkumně se zabývá oblastí klinické psychologie a neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie, KBT a schéma terapií.